KOD Nastasijevića

DAH Teatar se u svojoj novoj predstavi,  KOD Nastasijevića,  bavi čuvenom porodicom  Nastasijević i istražuje duhovno  nasleđe koje je ova porodica  ostavila našoj kulturi.
Umetnički i politički kontekst između dva svetska rata  pozadina je dešavanja u ovoj predstavi koja kombinuje više formi scenskog izraza. Publika prolazi, s jedne strane,  kroz jedan svet koji je delimično faktografski, zasnovan na biografskim podacima iz života ove zanimljive porodice, a s druge strane ,  prepliće se s motivima i fantastikom iz književnog i dramskog dela Momčila Nastasijevića.
Sudar svetova, realnog i fiktivnog, publika prati kroz likove pripovedaka Momčila Nastasijevića koji se sreću sa svojim tvorcem, sluša se i izvodi muzika njegovog brata Svetomira, kompozitora, dok sestre Nastasijević otkrivaju svoje tajne i na svoj način učestvuju u stvaranju imaginarno – realnog sveta  koji ih je tada okruživao u formi tradicionalne “večernje” ili soirée-a.
Predstava  osvetljava  umetnički i kulturni milje međuratne građanske Srbije, istovremeno projektujući jednu snažnu umetničku viziju . Rađanje, razvoj i “hibernacija” naše građanske klase i konsekvence koje proizilaze iz toga. i njihov uticaj na dalji razvoj građanske klase i građanske misli jesu neka od pitanja koja ova predstava pokreće.

Advertisements

One Response to “KOD Nastasijevića”

  1. Sledeće igranje je zakazano za 26. oktobar 2011. U Dah Teatru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: